• >> Kochane dziecko, masz PRAWO… <<

    Kochani, dni: 19 i 20 listopada są BARDZO ważne zarówno dla Dzieci, jak i dla Dorosłych. 19 listopada –> Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Prze mocy Wobec Dzieci 20 listopada –> Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Każde z tych dni koncentruje swoją uwagę na DZIECKU. Warto pamiętać, że przemoc wobec dzieci to nie tylko bi cie i kary fizyczne. Efekty bicia i podnoszenia na dziecko ręki widoczne są gołym okiem (nawet jeśli dziecko lub dorosły próbuje je ukryć). Jeśli w wyniku bezsilności, własnej złości, poczucia zagubienia, przytłoczenia nadmiarem obowiązków, niezaspokojonych potrzeb, z tak trudnymi dla siebie emocjami rodzic radzi sobie, podnosząc rękę na dziecko, wówczas otrzymuje ONO informację, iż bi cie to nic…