Kochani, dni: 19 i 20 listopada są BARDZO ważne zarówno dla Dzieci, jak i dla Dorosłych. 19 listopada –> Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Prze mocy Wobec Dzieci 20 listopada –> Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Każde z tych dni koncentruje swoją uwagę na DZIECKU. Warto pamiętać, że…