• >> Uważne życie… toczy się tu i teraz. Zacznij od dziś. <<

    Gdy myślę sobie o przyszłości moich dzieci, czasem odczuwam niepokój. Zastanawiam się, w jakim świecie przyjdzie im żyć i mierzyć się z wyzwaniami. Czasami zastanawiam się, jacy będą (moja córka i syn), jak będą radzili sobie ze stresem, niepokojem. Od dłuższego czasu interesuję się tematem uważności, powszechniej znanej jako mindfulness. Ponad trzy lata temu rozpoczęłam kurs w tej tematyce. Po dwóch spotkaniach niestety musiałam go przerwać ze względu na operację, której skutki utrudniły mi powrót na zajęcia i regularną praktykę. Mój nauczyciel o mnie nie zapomniał. Zaproponował powrót do kolejnej , wiosennej grupy w następnym roku. W ciągu kilku tygodni miałam niebywałą okazję na 2,3 godziny zatrzymywać się i praktykować:…